Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko - II. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí mohou obce Regionu Židlochovicko – Holasice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Unkovice, Vojkovice a Židlochovice nakoupit domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje. 

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

CZ RO B CSFZP H CMYK

Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko II etapa