22. ročník národopisných slavností - 5.9.2020

Národopisné slavností v Těšanech mají již více než dvacetiletou tradici a svým významem mohou být považovány za nadregionální (účast návštěvníků i vystupujících z jiných krajů). 22. Ročník národopisných slavností bude v tomto roce probíhat v termínu 5. září a jednotlivá stanoviště budou rozmístěna ve více lokalitách po celé obci Těšany. Z vybraných lokalit jmenujme např. prostor barokní kovárny, kulturní areál před tělocvičnou ZŠ Těšany, park u školy, fotbalové hřiště...

V roce 2020 se akce zúčastní hostující folklorní soubory s cimbálovou muzikou a také místní folklorní soubor Lušňáček, kde působí především těšanské děti a mládež. Během akce zazpívají i místní zpěváci (mužáci). Z tradičních řemeslníků budou k vidění kovář, kolář, podkovář, řezbář, hrnčíř, tkadlena atd. Většinu řemesel si budou moci návštěvníci slavností vyzkoušet a především děti tuto možnost vždy uvítají. V rámci slavností budou vystaveny historické a umělecké předměty, ukázky jízdy na historických kolech atd. Pro návštěvníky budou připraveny tématické soutěže, lanové dráhy, jízda v kočárech taženými koňmi, k vidění bude i soutěž mladých hasičů (O pohár starosty obce) a další kulturní program zajišťující vyžití celé rodiny. Je již tradicí, že slavnosti jsou zahájeny pátečním divadelním představením.

Čtvrtým rokem vyhlašujeme v rámci národopisních slavností soutěž „Těšanský koláč“, do které se mohou zapojit jak místní, tak lidé z celého regionu. Soutěž se setkává s velkým zájmem a k hodnocení bývá upečeno přibližně 20 vzorků koláčů, buchet, závinů… Každý soutěžící musí dodat minimálně 50 kousků od svého výrobku. Úroveň výrobků hodnotí veřejnost i odborná porota. Hodnotné ceny dostávají medailisté z jednotlivých kategorií, ale drobný dárek obdrží všichni soutěžící.


Práci kováře, podkováře, řezbáře či tkadleny, to vše uvidíte z blízka na národopisných slavnostech v Těšanech. 5. Září budete moci nasát atmosféru tradičních řemesel, zažít moravský folklor, ochutnat místní dobroty a nejen to. Více o Národopisných slavnostech v Těšanech se dozvíte na webových stránkách obce či přímo na www.narodopisneslavnosti.cz