PŮLNOC V POHRANIČÍ - divadlení

Divadelní inscenace o Akci K - zábor mužských klášterů v Československu roku 1950

Místo: letní refektář Benediktinského opatství

Vstupné: 50 Kč