DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ARCHIVU

Ku příležitosti 100 let ČSR. Místo: Státní okresní archiv v Rajhradě, Klášter 81.