Kulturní památky Židlochovic

Fara

Patří k významným historickým objektům ve městě. První zmínka o její původní podobě pochází z r. 1350.

Zvonice

Je nejstarší dochovanou stavbou, pozůstatkem kostela snad z konce 14. století. 1515 byl ulit zvon, zasvěcený svatým Filipovi, Jakubovi a Anně.

Radnice

K roku 1559 se váže přístavba radnice, která dala základ té dnešní.

Kostel

Roku 1730 byl podle plánů Jana Lukáše Hildebrandta dostavěn kostel Povýšení sv. Kříže. V 18. století vytvořil Jan Štern sochy, zdobící okolí kostela a vjezd do zámku, v kopcích nad městem stojí jeho kamenný kříž a scoha sv. Jana.

Zámek

Někdejší vodní tvrz byla v letech 1722 - 1728 přestavěna na zámek. Z roku 1747 pochází dnešní podoba zámecké kaple sv. kříže. Z 18. století je i sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. V roce 1837 byl zhotoven "ševcovský" kříž. Z zámeckém parku roste řada vzácných dřevin a žijí zde mufloni a jeleni Dybowského.

Významné budovy ve městě

K památkově chráněnám budovám ve městě patří na náměstí Míru stojící Národní dům, č.p. 24, přastavěný r. 1912 na hotel s restaurací, cukrárna č.p. 27, Čermákům dům č.p. 28, želzářství č.p. 29. stará lékárna č.p. 86 a poliklinika č.p. 149/150 - dříve sídlo okresního soudu. Švestkův dům č.p. 32 najdeme v uličce Strejcův sbor. Tamtéž je pod vozovkou ukryta nepřístupná žerotínská hrobka. V Komenského ulici stojí dům č.p. 53, někdejší lidová škola umění. Robertova vila č.p. 232, nazvaná podle zakladatele židlochovického cukrovaru, je v ulici Nádražní, obklopena příjemným parkem.