Nosislav

nosislav erbMěstys Nosislav

Městečko 54
691 64 Nosislav

Tel. +420 547 231 089

e-mail: obecni.urad@nosislav.cz
www: http://www.nosislav.cz

HISTORIE A DNES

Jihomoravský městys Nosislav leží při řece Svratce v místech, kde kopce Ždánického lesa přecházejí do Dyjskosvrateckého úvalu. Převážná část zastavěného území městyse je na levém břehu Svratky, která přitéká do katastru od severu a jejíž směr určuje od začátku trasu dvou hlavních ulic v délce přes dva kilometry.Výhodná poloha svahů a teplé podnebí s mírnými zimami přejí tradičním plodinám v oblasti - vinné révě, meruňkám a jabloním.

Písemné zprávy z r. 1278 dokládají dávnou existenci Nosislavi, náhodné vykopávkové nálezy svědčí o osídlení obce již ve starověku. Ves Nosislav byla povýšena dne 4. 10. 1486 králem Matyášem Korvínem na městečko se všemi výsadami, které spočívaly v udělení obecního znaku, pečeti a konání výročních a týdenních trhů. Na území městečka Nosislav se nacházejí evidované nemovité kulturní památky: nejstarší památkou je katolický kostel sv. Jakuba, který byl přestavěn v době renesance, stojí na místě původní snad již románské stavby. Kostel je obehnán hradbami 4-8m vysokými se střílnami. Druhý kostel v obci, evangelický, vybudovaný v letech 1872 - 76 je v moderním románském slohu. Pozdně gotickou vodní tvrz, dnes č. p. 72 se připomíná již v r. 1371. Z původní jednoposchoďové tvrze se dochovala přízemíní část s arkýřem na severní straně. Z drobných nemovitých památek je třeba se ještě zmínit o kapličce a soše sv. Jana Nepomuckého. V současnosti je obec stále příjemnějším místem pro život. Pořádá se zde každoročně několik desítek kulturních akcí. K dispozici jsou tenisové kurty, fotbalové i dvě volejbalová hřiště, sportovní hala, dětská hřiště, parky, restaurace a mnoho dalších krás.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Katolický kostel sv. Jakuba Staršího

Katolický kostel sv.Jakuba staršího je jediným opevněným kostelem v oblasti Brno-venkov a jedná se o nejstarší památku v městečku. Kostel a opevnění je unikum ve smyslu jednoho z mála dokladů sakrální fortifikační architektury vyskytující se na území Moravy a jedná se o památku 1.stupně. Stojí na návrší a byl původně dobře opevněný s baštou, bránou a padacím mostem patrně na místě snad románské stavby. Postavený byl zřejmě v roce 1537. Jeho lichoběžníkové opevnění s baštou v jihovýchodním nároží a mnoha střílnami, vysoké 4 – 8 m, bylo podle letopočtu na bráně postaveno o dva roky později. Jeho největší význam byl v době tureckého nebezpečí v r. 1663, kdy tataři vpadli na Moravu a krutě vyvražďovali, rabovali a odvlékali lidi do zajetí.

V roce 1643 došlo k požáru kostela a přilehlé fary po úderu bleskem do kostelní věže (zvony zničeny). V roce 1667 byla provedena renesanční přestavba a byla snížena věž. Další požár zachvátil kostel v roce 1828. K významným stavebním úpravám mimo jiné došlo v roce 1857 (kdy byla přistavěna sakristie) a pak v roce 1890 a 1899.Během roku 1997 byla dokončena rekonstrukce kostela, došlo ke zpevnění základů, střechy a podlahy. Došlo také k opravám opevnění kostela. V roce 1998 došlo k vysoušení zdiva a odvodňovacím pracím. O rok později se začalo s opravou schodiště na věž, kaple a celkovou úpravou fasády. V r. 2005 proběhla rozsáhlá výměna krovů, báně a měděného oplechování střechy věže včetně nové fasády věže.  Kolem kostela, uvnitř opevnění se nachází hřbitov a jeho provozem tak došlo k postupnému navýšení terénu o téměř jeden metr proti původnímu stavu. Pověsti o existenci spojovací podzemní chodby s vodní tvrzí se do dnešních dnů nepotvrdily.

Kostel i jeho opevnění jsou evidovanou cennou kulturní památkou s přidělenými registačními čísly 1591, respektive 1592.

Naproti kostela přes silnici se nachází katolická fara. V posledních letech prochází postupnou rekonstrukcí díky obětavé práci místních farníků.

Vodní tvrz

První zmínka z roku 1540.

Socha Sv. J. Nepomuckého

Z 2. pol. 18.st. v barokním slohu.

Kaplička Sv. J. Nepomuckého

Z roku 1800.

Kostel Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel sboru ČCE v Nosislavi se nachází na rozhraní ulic Masarykovy a Komenského. Od roku 1993 je chráněn a evidován jako kulturní památka České republiky pod registračním číslem 8554. Jedná se o trojlodní stavbu s polygonálním závěrem a předsíní se čtyřbokou věží. Celý objekt je opřen soustavou odstupněných opěráků. Kostel je cennou architekturou 19. stol. pseudorománského slohu a historickým dokladem vývoje náboženství na Moravě. 

Projekt kostela vypracoval František Schmoranz ze Slatiňan. Základní kámen byl položen 15. října 1872 a stavební práce byly ihned zahájeny. Místní evangelíci pomáhali najatým zedníkům vlastními silami i koňskými povozy, aby stavbu co nejvíce uspíšili a zlevnili. Po čtyřech letech usilovné práce byl kostel dokončen a 8. října 1876 slavnostně posvěcen. Do kostelní věže byly zavěšeny tři zvony. Ve světových válkách však byly vždy zkonfiskovány. V současné době je zde pouze jeden zvon. Po jeho vybudování byla zbořena původní toleranční modlitebna. Nosislavský sbor si pořídil také faru, která byla přebudována do dnešní podoby v 60. letech minulého století.

Další významnou budovou nosislavského sboru je Husův dům, postavený v roce 1913, dnes moderně upravený. Pro potřeby sboru slouží modlitební sál, klubovna mládeže i zahrada za budovou (v současnosti probíhá výstavba Chráněného bydlení). Členové sboru pořádají řadu akcí, k účasti jsou zváni i obyvatelé Nosislavi.

STRAVOVÁNÍ

Pohostinství "U Pavla"

Pohostinství "U mostu"

Pohostinství "Sport klub"

Dobroty u Mikulášků, Komenského 119

sportovní hala

UBYTOVÁNÍ

žádné k dispozici

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

TURISTICKÉ CÍLE