Strategie rozvoje Regionu Židlochovicko

Svazek obcí Region Židlochovicko zadal zpracování STRATEGIE ROZVOJE ŽIDLOCHOVICKÉHO REGIONU, jejímž cílem je stanovit obrysy plánovitého rozvoje regionu tak, aby byla zajištěna jeho kompexnost a udržitelnost.

.pdf ke stažení:

Obal
Obsah
Židlochovice A
Židlochovice B
Zpráva