Poslání organizace, kontakt

Svazek obcí je právní forma spolupráce obcí, jež umožňuje vystupovat v něm sdruženým obcím jako právní subjekt.

Dobrovolný svazek obcí "REGION ŽIDLOCHOVICKO" vznikl 9.srpna 2004.

Dokumenty:

Poslání organizace:

Předmětem činnosti Regionu Židlochovicko je zejména sladění zájmů a činností samospráv členů svazku a jejich následná ochrana a prosazování v oblastech jim společných. Cílem je vytváření podmínek pro systematický komplexní rozvoj regionu s využitím místních hmotných a lidských zdrojů dle strategických rozvojových dokumetů svazku. ( Více ve Stanovách svazku: Článek 4 - Předmět činnosti svazku)

Organizační struktura:

Členy svazku jsou zakladatelské obce. Zastupitelstvo každé členské obce zvolilo svého zástupce, zpravidla je to starosta obce.

Orgány svazku jsou:

Členové předsednictva:

Bc. Jan Buršík, starosta obce Bratčice

Pavel Fröhlich, starosta městyse Nosislav

Ing. František Poláček, starosta obce Žatčany

Miroslav Rožnovský, starosta obce Hrušovany

Mgr. Lenka Ungrová, starostka obce Holasice

Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice

Bc. Miroslav Zborovský, starosta obce Těšany

Předseda svazku:

Ing. Jan Vitula

Místopředseda svazku:

Pavel Fröhlich

Členové revizní komise:

Luboš Přichystal, starosta obce Rajhradice

Josef Srnec, starosta obce Blučina

Stanislav Němec, starosta obce Rebešovice

Předseda inventarizační komise:

Zdeněk Pospíšil, Unkovice

Kontakt:

Region Židlochovicko, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, tel.: 547426011
posta@zidlochovice.cz