Region Židlochovicko

Region Židlochovicko

Vyhledávání

Židlochovicko

GYMNÁZIUM: TÝDEN VĚDY

veda-1.jpg
Místo konání:Židlochovice - areál Komunitního centra
Datum konání:30.5.2023 až 2.6.2023
Více informací na:https://gymnzidlo.cz/tyden-vedy/
Pořadatel:Gymnázium Židlochovice

Podrobný popis:

úterý 30. května
15:30 | Prezentace práce SOČ
16:00 | JAK VZNIKÁ DÉŠŤ
Prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. (Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
Přednáška provede posluchače od teploty atmosféry přes příčiny kondenzace vody ke vzniku bouřek, atmosférických front i tropických cyklón. Bude vysvětlen i vznik jevů, jako jsou blesky, kroupy, ale posluchači se dozví i to, proč je mezi Malenovicemi a Otrokovicemi rovina.

středa 31. května
15:30 | Prezentace práce SOČ
16:00 | SITUACE ČESKÉ LITERATURY PO ROCE 1989
doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D (Katedra bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci)
Listopadový převrat v roce 1989 byl zlomovým okamžikem pro všechny obyvatele tehdejšího Československa a zásadním způsobem ovlivnil také podobu a ohlas umělecké literatury. Přednáška si tedy klade tyto klíčové otázky: Jak se vyvíjela podoba literární produkce od tohoto data až do současnosti? Dají se vysledovat nějaké prvky, podle nichž bychom mohli literaturu tohoto období rozčlenit? Které osobnosti a díla tohoto období stojí za naši čtenářskou pozornost?

čtvrtek 1. června
15:30 | Jakub Řehoř: Křest publikace Habsburkové na židlochovickém panství
16:00 | DĚJINY PÍSMA
Doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
Přednáška přiblíží posluchačům vývoj znaků různých kultur od obrázkového písma přes písmo znakové až po slabičné a fonetické zápisy. Přednáška obsahuje mnoho zajímavých, běžně neznámých faktů podaných populárně-vědeckým stylem vhodným pro laiky a všechny věkové kategorie.

pátek 2. června
14:30 | REPRODUKČNÍ MEDICÍNA ANEB JAK „VYROBIT“ DÍTĚ VE ZKUMAVCE
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
Neplodnost je problém, který se u nás týká asi 20 % párů. Přednáška odpoví na otázku, jak může dnešní medicína k naplnění touhy po dítěti přispět.

 
load