Region Židlochovicko

Region Židlochovicko

Vyhledávání

Židlochovicko

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko – II.etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí mohou obce Regionu Židlochovicko – Holasice, Rajhradice, Opatovice a Nesvačilka nakoupit nádoby na tříděné odpady.

Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast kovy, textil a biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

logo eu opzp logo sfzpcr

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


14.2.2018 9:43:42 | přečteno 674x | martina.maca
 
load