Region Židlochovicko

Region Židlochovicko

Vyhledávání

Židlochovicko

Společné projekty

Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko - III.etapa

Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.

11.11.2021 15:15:36 - aktualizováno 11.11.2021 15:20:46 | přečteno 4x | martinamacaCelý článek
 

Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO "Region Židlochovicko

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí mohou obce Regionu Židlochovicko – Blučina, Holasice, Ledce, Sobotovice a Židlochovice nakoupit domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje. 

20.6.2018 12:08:56 | přečteno 298x | renatanovakovaCelý článek
 

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice je projektem Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s Městem Židlochovice. Cílem projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. Nejsou opomenuty ani další cílové skupiny, které jsou zapojeny do projektu, a bude nastaven systém evaluace a monitoringu. 

22.2.2018 11:29:39 | přečteno 356x | martina.macaCelý článek
 

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko – II.etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí mohou obce Regionu Židlochovicko – Holasice, Rajhradice, Opatovice a Nesvačilka nakoupit nádoby na tříděné odpady.

14.2.2018 9:43:42 | přečteno 372x | martina.macaCelý článek
 
14.2.2018 9:44:14 | přečteno 372x | martina.maca
 
load