Region Židlochovicko

Region Židlochovicko

Vyhledávání

Židlochovicko

Společné projekty

Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko - II. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí mohou obce Regionu Židlochovicko – Holasice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Unkovice, Vojkovice a Židlochovice nakoupit domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje. 

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů.


2.2.2022 13:58:29 | přečteno 249x | martinamacaCelý článek
 

Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko - III.etapa

Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.

11.11.2021 15:15:36 - aktualizováno 11.11.2021 15:20:46 | přečteno 316x | martinamacaCelý článek
 

Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO "Region Židlochovicko

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí mohou obce Regionu Židlochovicko – Blučina, Holasice, Ledce, Sobotovice a Židlochovice nakoupit domácí kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu na území Jihomoravského kraje. 

20.6.2018 12:08:56 | přečteno 629x | renatanovakovaCelý článek
 

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice je projektem Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s Městem Židlochovice. Cílem projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. Nejsou opomenuty ani další cílové skupiny, které jsou zapojeny do projektu, a bude nastaven systém evaluace a monitoringu. 

22.2.2018 11:29:39 | přečteno 690x | martina.macaCelý článek
 

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko – II.etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí mohou obce Regionu Židlochovicko – Holasice, Rajhradice, Opatovice a Nesvačilka nakoupit nádoby na tříděné odpady.

14.2.2018 9:43:42 | přečteno 687x | martina.macaCelý článek
 
14.2.2018 9:44:14 | přečteno 687x | martina.maca
 
load