Region Židlochovicko

Region Židlochovicko

Vyhledávání

Židlochovicko

Nosislav

nosislav erbMěstys Nosislav

Městečko 54
691 64 Nosislav

Tel. +420 547 231 089

e-mail: obecni.urad@nosislav.cz
www: http://www.nosislav.cz

HISTORIE A DNES

Jihomoravský městys Nosislav leží při řece Svratce v místech, kde kopce Ždánického lesa přecházejí do Dyjskosvrateckého úvalu. Převážná část zastavěného území městyse je na levém břehu Svratky, která přitéká do katastru od severu a jejíž směr určuje od začátku trasu dvou hlavních ulic v délce přes dva kilometry.Výhodná poloha svahů a teplé podnebí s mírnými zimami přejí tradičním plodinám v oblasti - vinné révě, meruňkám a jabloním.

Písemné zprávy z r. 1278 dokládají dávnou existenci Nosislavi, náhodné vykopávkové nálezy svědčí o osídlení obce již ve starověku. Ves Nosislav byla povýšena dne 4. 10. 1486 králem Matyášem Korvínem na městečko se všemi výsadami, které spočívaly v udělení obecního znaku, pečeti a konání výročních a týdenních trhů. Na území městečka Nosislav se nacházejí evidované nemovité kulturní památky: nejstarší památkou je katolický kostel sv. Jakuba, který byl přestavěn v době renesance, stojí na místě původní snad již románské stavby. Kostel je obehnán hradbami 4-8m vysokými se střílnami. Druhý kostel v obci, evangelický, vybudovaný v letech 1872 - 76 je v moderním románském slohu. Pozdně gotickou vodní tvrz, dnes č. p. 72 se připomíná již v r. 1371. Z původní jednoposchoďové tvrze se dochovala přízemíní část s arkýřem na severní straně. Z drobných nemovitých památek je třeba se ještě zmínit o kapličce a soše sv. Jana Nepomuckého. V současnosti je obec stále příjemnějším místem pro život. Pořádá se zde každoročně několik desítek kulturních akcí. K dispozici jsou tenisové kurty, fotbalové i dvě volejbalová hřiště, sportovní hala, dětská hřiště, parky, restaurace a mnoho dalších krás.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Katolický kostel sv. Jakuba Staršího

Katolický kostel sv.Jakuba staršího je jediným opevněným kostelem v oblasti Brno-venkov a jedná se o nejstarší památku v městečku. Kostel a opevnění je unikum ve smyslu jednoho z mála dokladů sakrální fortifikační architektury vyskytující se na území Moravy a jedná se o památku 1.stupně. Stojí na návrší a byl původně dobře opevněný s baštou, bránou a padacím mostem patrně na místě snad románské stavby. Postavený byl zřejmě v roce 1537. Jeho lichoběžníkové opevnění s baštou v jihovýchodním nároží a mnoha střílnami, vysoké 4 – 8 m, bylo podle letopočtu na bráně postaveno o dva roky později. Jeho největší význam byl v době tureckého nebezpečí v r. 1663, kdy tataři vpadli na Moravu a krutě vyvražďovali, rabovali a odvlékali lidi do zajetí.

V roce 1643 došlo k požáru kostela a přilehlé fary po úderu bleskem do kostelní věže (zvony zničeny). V roce 1667 byla provedena renesanční přestavba a byla snížena věž. Další požár zachvátil kostel v roce 1828. K významným stavebním úpravám mimo jiné došlo v roce 1857 (kdy byla přistavěna sakristie) a pak v roce 1890 a 1899.Během roku 1997 byla dokončena rekonstrukce kostela, došlo ke zpevnění základů, střechy a podlahy. Došlo také k opravám opevnění kostela. V roce 1998 došlo k vysoušení zdiva a odvodňovacím pracím. O rok později se začalo s opravou schodiště na věž, kaple a celkovou úpravou fasády. V r. 2005 proběhla rozsáhlá výměna krovů, báně a měděného oplechování střechy věže včetně nové fasády věže.  Kolem kostela, uvnitř opevnění se nachází hřbitov a jeho provozem tak došlo k postupnému navýšení terénu o téměř jeden metr proti původnímu stavu. Pověsti o existenci spojovací podzemní chodby s vodní tvrzí se do dnešních dnů nepotvrdily.

Kostel i jeho opevnění jsou evidovanou cennou kulturní památkou s přidělenými registačními čísly 1591, respektive 1592.

Naproti kostela přes silnici se nachází katolická fara. V posledních letech prochází postupnou rekonstrukcí díky obětavé práci místních farníků.

Vodní tvrz

První zmínka z roku 1540.

Socha Sv. J. Nepomuckého

Z 2. pol. 18.st. v barokním slohu.

Kaplička Sv. J. Nepomuckého

Z roku 1800.

Kostel Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel sboru ČCE v Nosislavi se nachází na rozhraní ulic Masarykovy a Komenského. Od roku 1993 je chráněn a evidován jako kulturní památka České republiky pod registračním číslem 8554. Jedná se o trojlodní stavbu s polygonálním závěrem a předsíní se čtyřbokou věží. Celý objekt je opřen soustavou odstupněných opěráků. Kostel je cennou architekturou 19. stol. pseudorománského slohu a historickým dokladem vývoje náboženství na Moravě. 

Projekt kostela vypracoval František Schmoranz ze Slatiňan. Základní kámen byl položen 15. října 1872 a stavební práce byly ihned zahájeny. Místní evangelíci pomáhali najatým zedníkům vlastními silami i koňskými povozy, aby stavbu co nejvíce uspíšili a zlevnili. Po čtyřech letech usilovné práce byl kostel dokončen a 8. října 1876 slavnostně posvěcen. Do kostelní věže byly zavěšeny tři zvony. Ve světových válkách však byly vždy zkonfiskovány. V současné době je zde pouze jeden zvon. Po jeho vybudování byla zbořena původní toleranční modlitebna. Nosislavský sbor si pořídil také faru, která byla přebudována do dnešní podoby v 60. letech minulého století.

Další významnou budovou nosislavského sboru je Husův dům, postavený v roce 1913, dnes moderně upravený. Pro potřeby sboru slouží modlitební sál, klubovna mládeže i zahrada za budovou (v současnosti probíhá výstavba Chráněného bydlení). Členové sboru pořádají řadu akcí, k účasti jsou zváni i obyvatelé Nosislavi.

STRAVOVÁNÍ

Pohostinství "U Pavla"

Pohostinství "U mostu"

Pohostinství "Sport klub"

Dobroty u Mikulášků, Komenského 119

sportovní hala

UBYTOVÁNÍ

žádné k dispozici

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

  • rybolov na řece Svratce
  • fotbalové hřiště a sporvotní hala
  • tenisové kurty
  • jízdárna – Tvrz

TURISTICKÉ CÍLE

  • obcí vede značená cyklistická stezka Brno-Vídeň
  • agroturistika - tvrz
  • Nosislavská zátočina – poslední meandr na Svratce
  • obcí vede Pavlovická vinařská stezka

Nosislav

Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
Nosislav

Nosislav

 
 
17.5.2017 | přečteno 2810x | romana.lencova
 
load