Banner Banner
Přihlásit se
Zavřít

Aktuálně

 • Výstava: Gabriela Preissová (1862—1946)

  středa 27. dubna | 17:00 hodin

  Na vernisáži vystoupí cimbalista Roman Vaněček. Zaměřená na zpřístupnění a popularizaci odkazu moravské autorky, jejíž dramatické texty reprezentují zlatý fond moravského písemnictví a jsou aktuální i 70 let po její smrti. Pro střední školy je připraven speciální doprovodný program na téma realistické drama. Výstava je otevřena do 19. června.

  místo: Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě


 • Výstava mysliveckých trofejí Židlochovicka

  víkend 29. dubna - 1. května

  Doprovodný program: Odborná přednáška RNDr. Jakuba Hrušky na téma „Příčiny dlouhodobého úbytku zajíce a možnosti zvýšení stavů“, ochutnávka vín (cca 150 vzorků), Libor Obršlík – malby, Rudolf Saňka – fotografie, Ing. Michal Zubíček – kožené výrobky, LZ Židlochovice – velké trofeje, MŠ Žabčice a ZŠ Žabčice – obrázky, preparáty Moravského zemského muzea.

  pořádá: město Židlochovice s Mysliveckým spolkem Žabčice-Unkovice a obcí Žabčice

  místo: Lidový dům Žabčice


všechny kutlurní akce

Facebook RTIC Židlochovice:


Interaktivní mapa regionu Židlochovicko

Fotogalerie

Regionální turistické informační centrum - Židlochovice, Region Židlochovicko

FACEBOOK

Facebook RTIC Židlochovice:


 

Regionální produkt Židlochovicko

Regionální produkt Židlochovicko

Každý region má svůj charakter. Tato jedinečnost, spjatá s tradicemi, původností a kvalitou, je dědictvím nejen v duchovní rovině, ale také v možnosti k rozvoji a prosperitě našich obcí. Vytvořením značky „Regionální produkt – Židlochovicko“ napomůžeme rozvoji místních drobných podnikatelů. Značené výrobky, jejich propagace a prodej zpětně posilují turistickou atraktivitu regionu, dotvářejí jeho charakter a příznivě ovlivňují vnímání regionu jako celku.

Hledáme výrobky, které mají předpoklady splnit certifikační kritéria a mohou se stát nositeli značky „Regionální produkt – Židlochovicko"

Číst dále: Regionální produkt Židlochovicko

 

Region Židlochovicko

Je územím mírné pahorkatiny i táhlých rovin, z nichž se jako ústřední osa vypíná kopec Výhon, chráněná oblast s množstvím botanických zajímavostí. Na rozloze 175 Km2 žije 23 tisíc obyvatel ve 24 obcích. Blízkost jihomoravské metropole, snadná dopravní dostupnost vytváří příznivé podmínky zejména v oblasti poznávací a církevní turistiky, cykloturistiky, vinařské a lovecké turistiky.

Židlochovice a jejich okolí jsou též významnou vinařskou lokalitou s tradicí sahající až k samotným počátkům vinařství u nás. „Horenské právo židlochovické" patří k nejstarším a nejvýznamnějším zákonným opatřením uplatňovaných na Moravě.

 

Region Židlochovicko
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
předseda: Ing. Jan Vitula
telefon: +420 547 426 012
e-mail: vitula@zidlochovice.cz


Regionální turistické informační centrum
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
odpovědný referent: Mgr. Tomáš Šenkyřík 
telefon: +420 547 426 024
e-mail: infocentrum@zidlochovice.cz

design + code
lookdesign.cz